Lịch thi TOPJ năm 2019

Thông báo lịch đăng ký thi TOPJ năm 2019, thông tin chi tiết về hồ sơ và các thủ tục đăng ký thi TOPJ 2019 như sau :

I – lịch thi

năm 2019 TOPJ vẫn có 6 đợt thi vào các tháng : 1,3,5,7,9,11 cụ thể như sau :

LỊCH THI TOP J  2019
NGÀY THI THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ CẤP ĐỘ THI
LẦN 1 13/01/2019 19/11/2018 – 21/12/2018 SƠ – TRUNG CẤP
LẦN 2 10/03/2019 21/01/2019 – 15/02/2019 SƠ – TRUNG CẤP
LẦN 3 19/05/2019 19/03/2019 – 26/04/2019 SƠ – TRUNG – CAO CẤP
LẦN 4 14/07/2019 21/05/2019 – 21/06/2019 SƠ – TRUNG CẤP
LẦN 5 22/09/2019 29/07/2019 – 28/08/2019 SƠ – TRUNG CẤP
LẦN 6 17/11/2019 27/09/2019 – 25/10/2019 SƠ – TRUNG – CAO CẤP

* đợt 1
– ngày thi: 13/01/2019
– hạn nộp hồ sơ: 21/12/2018
– cấp độ thi: SƠ – TRUNG CẤP

* đợt 2
– ngày thi: 10/03/2019
– hạn đăng ký: 15/02/2019
– cấp độ thi: SƠ – TRUNG CẤP

* đợt 3
– ngày thi: 19/05/2019
– hạn đăng ký: 26/04/2019
– cấp độ thi: SƠ – TRUNG – CAO CẤP

* đợt 4
– ngày thi: 14/07/2019
– hạn đăng ký: 21/05/2019
– cấp độ thi: SƠ – TRUNG CẤP

* đợt 5
– ngày thi: 22/09/2019
– hạn đăng ký: 28/08/2019
– cấp độ thi: SƠ – TRUNG CẤP

* đợt 6
– ngày thi: 17/11/2019
– hạn đăng ký: 25/10/2019
– cấp độ thi: SƠ – TRUNG – CAO CẤP

II – hồ sơ

để đăng ký dự thi các bạn cần chuẩn bị hồ sơ như sau :
ảnh 3×4 (số lượng 2 cái )
– chứng minh thư photo (1 bản)

Các bạn lưu ý lịch thi TOPJ 2019 để không bị nhỡ kỳ thi nhé.

Pin It