Lịch thi TOPJ năm 2019

Thông báo lịch đăng ký thi TOPJ năm 2019, thông tin chi tiết về hồ sơ và các thủ tục đăng ký thi TOPJ 2019 như sau : I – lịch thi năm 2019 TOPJ vẫn có 6 đợt thi vào các tháng : 1,3,5,7,9,11 cụ ...