Lịch thi Top-J năm 2018

LỊCH THI TOPJ NĂM 2018                        NGÀY THI                    HẠN NỘP HỒ SƠ                              CẤP ĐỘ THI Lần 1 14/01/2018 20/11/2017 – 22/12/2017 SƠ – TRUNG......