Lịch thi Top-J năm 2017

LỊCH THI TOPJ NĂM 2017       NGÀY THI HẠN NỘP HỒ SƠ CẤP ĐỘ Lần 1 08/01/2017 21/11/2016 – 23/12/2016 Sơ cấp Lần 2 05/03/2017 23/01/2017 – 17/02/2017 Sơ cấp, trung cấp Lần 3 14/05/2017 25/0...