Ngữ pháp bài 2

1. I. Từ Vựng これ : đây それ : đó あれ : kia この : ~này その : ~đó あの : <ano> ~kia ほん : <hon>Sách じしょ : <jisho> Từ điển ざっし : <zasshi> tạp chí しんぶん : <shimbun> báo ノート: <NOTO...

Ngữ Pháp Bài 1

第1課 TỪ VỰNG わたし <watashi> : tôi わたしたち <watashitachi>: chúng ta, chúng tôi あなた <anata> : bạn あのひと <anohito> : người kia あのかた <anokata> : vị kia みなさん <minasan> : các...